Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell.

NEI - JEG ER IKKE HELSEPERSONELLAlle
Med-Ed
Arrangement
Överordnat evenemang Kommende arrangementer
Produkter
Andre

En enkel oversikt i en brosjyre som gir en innføring i Copaxone 40 egenskaper og fordeler.

En video som forklarer imunreaksjoner i forbindelse med sykdommen MS.

Informasjonsbrosjyre om Copaxone 40 mg - 3 ganger i uken.
Hvilke egenskaper og fordeler finnes ved den nye 40mg doseringen.

Her finner du ny informasjon om behandling med Copaxone 40 mg til MS pasienter.

The 5th Teva Nordic MS Symposium was held in Copenhagen and all presentations were recorded.
Both videos and podcasts are available.

Et årlig møte for MS sykepleiere i Skandinavia, med aktuelle tema inn MS med pasienter i fokus.

I samarbeid med MS-sykepleier Randi Haugstad fra Bergen har vi i TEVA utviklet informasjonfilmer til MS-pasienter.

En video som gir deg kunnskap om hvordan det er å leve med MS blant annet fra et pasientperspektiv.

Asker, 25.januar 2017 – Kontraindikasjonen ved graviditet er fjernet i oppdateringen av preparatomtalen (SPC) for Copaxone® (glatirameracetat) 20mg/ml, datert 11.januar 2017.