Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell.

NEI - JEG ER IKKE HELSEPERSONELLAlle
Med-Ed
Arrangement
Överordnat evenemang Kommende arrangementer
Produkter
Andre

Her finner du ny informasjon om behandling med Copaxone 40 mg til MS pasienter.

Informasjonsbrosjyre om Copaxone 40 mg - 3 ganger i uken.
Hvilke egenskaper og fordeler finnes ved den nye 40mg doseringen.

En video som gir deg kunnskap om hvordan det er å leve med MS blant annet fra et pasientperspektiv.

En enkel oversikt i en brosjyre som gir en innføring i Copaxone 40 egenskaper og fordeler.

I samarbeid med MS-sykepleier Randi Haugstad fra Bergen har vi i TEVA utviklet informasjonfilmer til MS-pasienter.

Et årlig møte for MS sykepleiere i Skandinavia, med aktuelle tema inn MS med pasienter i fokus.

The 5th Teva Nordic MS Symposium was held in Copenhagen and all presentations were recorded.
Both videos and podcasts are available.

Asker, 25.januar 2017 – Kontraindikasjonen ved graviditet er fjernet i oppdateringen av preparatomtalen (SPC) for Copaxone® (glatirameracetat) 20mg/ml, datert 11.januar 2017.

En video som forklarer imunreaksjoner i forbindelse med sykdommen MS.