Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell.

NEI - JEG ER IKKE HELSEPERSONELLAlle Produkt materiell Pasient materiell

Kontraindikasjonen for Copaxone® 20mg/ml (glatirameracetat) ved graviditet er nå fjernet.

Fjerning av kontraindikasjonen ved graviditet for Copaxone®

Endringene i preparatomtalen er gjort etter at tilsynsmyndighetene har sett på et omfattende datamateriale av tilfeller hvor de gravide kvinnene allerede brukte Copaxone® da graviditeten ble påvist. Dette materialet er hentet fra Teva’s database for sikkerhetsovervåking av Copaxone® og består av informasjon fra mer enn 8000 graviditeter i en periode på over 20 år.

Les pressemeldingen her:

Pressemelding_Copaxone_jan2017

Les oppdatert info her: Copaxone 20mg/ml FK-Tekst